Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH
chào mừng đã đến đây,hello 1+1=9

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:55:51
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:40:45
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 13:56:32
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:39:43
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:56:20
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:56:06
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:25:28
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 17:34:22
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:11:28
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:28:35
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:33:14
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:10:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 19:03:34
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:05:04
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 11:02:18
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:46:08
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 09:47:57
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 18:20:55
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:44:45
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:33:46
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:56:13
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:13:38
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 21:09:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 16:08:45
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:38:01
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:20:49
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:57:14
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:38:49
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 14:15:56
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 17:45:19
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 15:42:51
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 17:54:27
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 17:31:56
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 15:18:32
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:25:39
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 16:30:11
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:44:52
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:36:12
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:51:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:40:23
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 14:59:51
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 16:48:52

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:35:31
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:46:43
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:21:40
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:31:55
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:24:16
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:11:55
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:06:27
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:29:09
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 16:57:41
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:17:03
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:35:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:11:15
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:31:11
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:20:26
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:39:01
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:20:35
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:16:30
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 23:13:11

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:41:24
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:43:01
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:42:53
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:58:59
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:44:09

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-06 16:16:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 18:01:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:06:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 18:06:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:31:48
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-12 14:20:53