Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH
chào mừng đã đến đây,hello 1+1=9

Luyện toán

42 -Trung bình 7.73 - Tổng điểm 5333

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 15:18:32
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:38:01
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:10:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 14:15:56
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 11:02:18
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 16:48:52
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 14:59:51
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:40:23
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:51:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:36:12

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 1825

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 23:13:11
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 14:16:30
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:20:35
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:39:01
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:20:26
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:31:11
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:11:15
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:35:50
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 17:17:03
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 16:57:41

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 530

NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:44:09
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 17:58:59
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:42:53
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:43:01
NGUYỄN ĐẶNG ĐỨC ANH đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 08:41:24

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 18:01:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:06:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 18:06:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:31:48
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-12 14:20:53