Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc An Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc An Bình

Nguyễn Quốc An Bình
m

Luyện toán

50 -Trung bình 9.52 - Tổng điểm 5618

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:58:27
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:43:12
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:55:01
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:45:13
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:33:18
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:09:54
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:53:40
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:45:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:52:14
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:34:17

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:02:48

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:38:06
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:08:33
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:10:46

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 20:21:28
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 20:47:23
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:18:14
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:11:06
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:05:58
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:00:41
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:45:13
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:36:37
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:28:52