Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Quốc An Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Quốc An Bình

Nguyễn Quốc An Bình
\n132456

Luyện toán

50 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5000

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:56:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:32:40
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:45:44
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:44:34
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 21:12:52
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:45:13
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:58:27
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:31:44
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:52:14
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:53:40
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:24:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:21:41
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:01:06
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:37:46
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:29:03
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 16:48:16
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 19:22:40
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:29:18
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:19:17
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:22:35
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:33:18
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:34:17
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:45:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:02:54
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:25:43
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:17:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:01:43
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:54:03
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 19:41:01
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:39:38
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:40:05
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 17:00:40
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 21:00:58
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 20:36:23
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:27:03
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:51:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:15:47
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 16:59:06
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:24:55
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:58:37
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:00:43
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:38:08
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:55:01
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:21:28
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 19:51:55
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 21:56:02
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:43:12
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:55:43
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:09:54
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 6) Tỉ số thể tích
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 20:52:46

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:02:48

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:08:33
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:38:06
Nguyễn Quốc An Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 21:10:46

Điểm thi

Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-01 19:33:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 20:21:28
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 20:47:23
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:18:14
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:11:06
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 21:05:58
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:00:41
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:45:13
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:36:37
Nguyễn Quốc An Bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 10:28:52