Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Phạm Anh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Phạm Anh Thư

Bùi Phạm Anh Thư
Đây là về mị : 1 : Ngày nào cx lạc cmn quan :V , 2 : Cứ nhớ được cái j 5\\\' sau quên hết luôn > - < , 3 : Ngu nhất văn, giỏi nhất TA .-. , 4 : Quuyết bỏ ny còn hơn bỏ bạn , 5 : Có những lúc nhìn xung quanh cái j cx thấy kute :3, Thím nào giống mị ( dù chỉ 1 ) thik hãy kb ngay và luôn ikkk

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:28:50
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:16:37
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 09:21:45
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 08:28:35
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 08:20:25
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:36:21
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:07:39
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:00:13
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:34:40
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:46:20

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 7.76 - Tổng điểm 698

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:23:25
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:26:52
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:16:55
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:28:57
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:40:41
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:43:06

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 727

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:19:18
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:19:43
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:21:50
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:24:12
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:58:46
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:33:45
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:26:54

Điểm thi