Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Phạm Anh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Phạm Anh Thư

Bùi Phạm Anh Thư
Mấy đứa chơi discord hãy vô server này đi :>\nhttps://discord.gg/yXRgdk

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:54:01
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 11:30:39
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 11:36:23
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 09:21:45
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 19:18:35
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 19:33:40
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:49:53
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:36:21
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:28:50
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:00:13
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:16:37
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 18:46:20
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:34:40
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:07:39
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 08:20:25
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 08:28:35
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 19:21:46

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:43:06
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:40:41
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:28:57
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:16:55
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:26:52
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 17:23:25

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:26:54
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 15:33:45
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 19:58:46
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:24:12
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:21:50
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:19:43
Bùi Phạm Anh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:19:18

Điểm thi