Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN QUỐC KHANG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN QUỐC KHANG

NGUYỄN QUỐC KHANG
Do not judge others by their appearance!

Luyện toán

85 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8500

NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 18:15:48
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:18:16
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:14:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 22:12:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 21:37:30
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:58:08
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:16:01
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:02:49
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 13:30:04
NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 12:57:46

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN QUỐC KHANG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 17:21:02

Điểm thi

NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:31:56
NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 14:05:01
NGUYỄN QUỐC KHANG làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-31 22:42:26