Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Ngọc Bảo Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Ngọc Bảo Hân

Phan Ngọc Bảo Hân
Sao mị bùn thế này???

Luyện toán

19 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 1900

Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 20:57:42
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 14:36:38
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 21:37:38
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 22:33:59
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 22:38:44
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:06:40
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:16:57
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 16:04:49
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:41:18
Phan Ngọc Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:34:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 60

Điểm thi

Phan Ngọc Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-20 22:07:52