Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo
Dân FA nhưng lại thường hay mai mối cho người khác haizzzzz mai đúng người thì các anh chị ấy khen rồi để avt với nhau thấy ghen tị ghê . Có ai cưa mik ko cưa xong mik đổ luôn như cây bị cưa 1 chút cũng đổ thôi

Luyện toán

75 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 7510

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:13:00
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:05:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:00:29
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:53:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:47:51
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:44:40
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:35:15
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:26:58
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:25:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:25:03

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:20:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:30:44
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:35:28
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:02:45
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:02:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:57:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:32:48
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:19:06
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:09:13
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:42:16

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:50:21
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:13:30
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:10:50
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:56:11
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:06:25
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:04:37
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:04:38
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:57:18
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:55:40
Trần Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:49:24

Điểm thi

Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:50:02
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:46:50
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:44:50
Trần Phương Thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 17:16:49