Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với VƯƠNG TỊNH NHI . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

VƯƠNG TỊNH NHI

VƯƠNG TỊNH NHI
Hello! Thank you to come here!:)

Luyện toán

37 -Trung bình 7.11 - Tổng điểm 4055

VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:39:27
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 13:30:30
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:03:15
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:56:00
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:15:51
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:56:57
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:17:51
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 21:13:15
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:49:00
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:59:04

Luyện văn - Tiếng Việt

24 -Trung bình 9.35 - Tổng điểm 2524

VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:41:19
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:21:15
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:43:36
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:14:46
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:38:18
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:34:20
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 22:11:36
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:30:55
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:44:21
VƯƠNG TỊNH NHI đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:38:12

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 84

Điểm thi