Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Quốc Hoàn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn
=3 Hello cac ban

Luyện toán

45 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4500

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:55:32
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:35:46
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 10:21:53
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:05:07
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:00:09
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 10:47:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 21:39:03
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 20:06:55
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 19:56:15
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 10:48:11

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 15:08:56

Luyện Tiếng Anh

31 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 3138

Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:44:13
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 11:40:41
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:53:08
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Intonation of questions
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:21
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Unstressed words
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:35:00
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Stressed words (exceptions)
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:34:45
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Sentence stress
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:34:15
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Linking vowel to vowel
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:33:56
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Assimilation
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:57
Trần Quốc Hoàn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: The verb ending -ed
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 19:32:10

Điểm thi

Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 21:27:57
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 19:47:06
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-23 20:39:15
Trần Quốc Hoàn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-23 20:31:33