Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khoa Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khoa Hiếu

Nguyễn Khoa Hiếu
Come on dude ,bring me a challenge!!!

Luyện toán

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:22:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:23:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:21:10
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:51:02
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 09:20:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:19:16
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 09:19:04
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:22:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:38:41
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:34:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:30:58
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:04:02
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:29:38
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:52:45
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:56:28
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 13:34:52
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:22:57
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:12:14
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:37:36
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:25:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:28:35
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:33:00
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:31:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 08:59:13
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 09:24:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:32:58
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:31:36
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:27:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:10:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:27:11
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:48:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:24:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:01:35
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 09:15:33
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:00:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:30:22
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:03:37
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:52:58
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 16:15:54
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:47:16
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:55:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 21:41:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 20:20:10
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:40:44
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 21:29:33
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 20:40:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 21:00:45
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:12:46
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:15:24
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:48:57
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:53:32
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:10:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 19:54:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 20:25:27
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:22:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:27:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:45:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 21:09:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:01:21
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:59:12
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:59:14
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:05:18
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 21:31:26
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:27:42
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:36:00
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:14:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:31:15
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:44:02
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:57:08
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:22:18
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:53:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:04:04
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 09:57:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:26:50
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:50:29
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:26:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 11:08:01
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:45:20
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 17:31:04
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:22:40
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 20:45:09
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 18:08:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:56:53
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 17:04:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 21:14:08
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 18:08:14
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:49:36
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:51:27
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 20:43:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 22:49:43

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:30:03
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:35:54
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:12:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:15:32
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:07:10
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:22:49
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:15:31
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:58:12
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:38:41
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:46:56
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 20:56:32
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:07:15
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:02:29
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:21:57
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:07:44
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:19:24
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:12:05
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:17:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:22:34
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:20:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:39:43
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:39:50

Luyện Tiếng Anh

71 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7100

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:38:26
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:25:28
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:14:59
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:37:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:38:12
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 14:28:09
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:02:26
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:09:28
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:10:41
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:32:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:09:20
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:53:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:40:18
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:38:43
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:07:49
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:15:51
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:40:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:40:53
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:10:54
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:43:11
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:11:41
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:41:09
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:13:58
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:41:23
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:13:02
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:35:44
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:56:37
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:44:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:44:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:44:57
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:45:09
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:45:23
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:45:42
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:46:05
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:54:54
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:42:16
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 09:31:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:52:50
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:55:22
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:55:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:57:25
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:56:01
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:12:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:05:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:10:26
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:08:59
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:52:08
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 09:20:52
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:14:56
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:52:28
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 22:03:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:01:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:44:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:57:34
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:38:11
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:46:16
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:36:23
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:55:30
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:35:39
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung B. Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 21:31:12
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:38:14
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:14:38
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:20:34
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:04:32
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:58:13
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:03:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:03:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:46:52
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:06:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:08:50
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:44:10

Điểm thi

Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-07 20:27:01
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 20:59:58
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 20:52:48
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:02:32
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 19:51:36
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:43:53
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:41:43