Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Khoa Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Khoa Hiếu

Nguyễn Khoa Hiếu
Ai là fan Man Utd thì add tui mạnh vào nha!!!!

Luyện toán

72 -Trung bình 9.23 - Tổng điểm 7291

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 20:53:06
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:50:29
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:57:08
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:22:18
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:31:36
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:52:58
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:44:02
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:31:15
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 21:14:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:36:00

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 2262

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:39:50
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:39:43
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:20:48
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:22:34
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:17:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:12:05
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:19:24
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 20:07:44
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 20:21:57
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 21:02:29

Luyện Tiếng Anh

70 -Trung bình 9.89 - Tổng điểm 7020

Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:44:10
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:08:50
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:06:55
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:46:52
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:03:17
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:03:19
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:58:13
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:04:32
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:20:34
Nguyễn Khoa Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:14:38

Điểm thi

Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-07 20:27:01
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 20:59:58
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 20:52:48
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:02:32
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 19:51:36
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:43:53
Nguyễn Khoa Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-07 21:41:43