Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HỒNG KIÊN . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HỒNG KIÊN

NGUYỄN HỒNG KIÊN
We win as one\n

Luyện toán

79 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7900

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:59:00
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 13:31:01
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 23:03:39
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:36:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:32:44
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 23:08:17
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:04:06
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 17:39:44
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:58:06
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:28:57
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 09:48:46
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 18:28:49
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 18:55:16
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:26:12
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:52:02
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:28:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:48:08
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:23:20
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 21:55:49
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:34:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 10:24:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:56:01
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 11:18:13
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:38:06
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 12:31:56
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 18:37:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:33:28
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 19:12:11
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 14:31:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:48:06
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 08:22:38
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 11:42:34
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 09:01:24
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 18:56:13
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 19:24:20
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 19:18:52
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Quy đồng mẫu nhiều phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:34:15
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 18:59:24
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:09:04
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:08:57
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:11:17
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:23:58
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 23:35:04
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:10:48
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:37:09
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:25:20
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:17:51
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:51:33
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:47:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:26:26
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 22:41:43
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 07:05:08
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 17:56:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:24:21
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 21:51:43
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 09:48:43
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 09:41:39
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 15:29:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 20:43:41
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 09:22:44
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 20:44:33
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 07:57:13
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:56:32
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 16:44:31
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:34:03
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:55:04
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 14:54:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:16:05
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:21:14
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:36:59
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 10:20:34
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 13:31:54
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 15:41:00
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 18:18:30
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:16:40
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hình lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:31:01
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:34:17
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 10:10:30

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:35:07
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:11:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:28:53
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:03:42
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 07:16:19
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:36:01
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:39:33
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:15:38

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 13:28:18

Điểm thi

NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-08 19:46:41
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-27 20:30:19
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:15:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:13:47
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:06:50
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:00:00
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:53:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:48:56
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:40:28
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-26 21:58:38
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-23 22:49:57