Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HỒNG KIÊN . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HỒNG KIÊN

NGUYỄN HỒNG KIÊN
Tôm

Luyện toán

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 23:35:04
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:38:06
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:23:58
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:11:17
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 22:08:57
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 12:31:56
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 19:24:20
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:33:28
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:09:04
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 18:59:24

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:15:38
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:39:33
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:36:01
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 07:16:19
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 13:03:42
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:28:53
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:11:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 22:35:07

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN HỒNG KIÊN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 13:28:18

Điểm thi

NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-08 19:46:41
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-27 20:30:19
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:15:55
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:13:47
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:06:50
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-28 20:00:00
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:53:45
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:48:56
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-28 19:40:28
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-26 21:58:38
NGUYỄN HỒNG KIÊN làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-23 22:49:57