Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với LẠI AN CHÍ HIỂN . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

LẠI AN CHÍ HIỂN

LẠI AN CHÍ HIỂN
Đừng hiểu nhầm nhá =)))) Fan Hậu Hoàng điểm danh!

Luyện toán

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:25:06
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:33:58
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:17:52
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:15:11
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:21:01
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:23:48
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:26:00
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:47:55
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:06:21
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:03:03
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:44:39
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:48:26
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:29:25
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:26:37
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:53:20
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:41:44
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:33:57
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:18:39
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:12:06
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:02:24
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:09:23
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 18:07:07
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:49:46
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:18:16
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:14:19
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:16:37
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:07:14
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:57:22
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:47:43
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:59:03
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:54:53
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:40:52
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:24:56
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:25:03
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:30:19
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:01:20
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 19:04:22
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 18:43:54
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:34:12
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:41:36
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:44:26
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:43:58
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:09:46
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:54:43
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:04:21
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:18:19
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:55:26
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 21:04:38
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 18:59:18
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:34:14
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:35:43
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:17:24

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:48:41
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:47:00
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:45:35
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:44:45
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 18:46:44
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 18:18:47
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:20:10
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:29:12
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:39:05

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:22:10
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:00:27
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:58:37
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:37:28
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:09:04
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:13:08
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:26:26
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:30:24

Điểm thi