Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với LẠI AN CHÍ HIỂN . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

LẠI AN CHÍ HIỂN

LẠI AN CHÍ HIỂN
Đừng hiểu nhầm nhá =)))) Fan Hậu Hoàng điểm danh!

Luyện toán

40 -Trung bình 7.76 - Tổng điểm 4965

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:18:19
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:09:46
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 18:07:07
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 17:43:58
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 19:44:26
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 18:18:16
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:59:03
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:54:53
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:53:20
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:48:26

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:39:05
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:29:12
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:20:10
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:45:35
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:47:00
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:48:41

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 810

LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 13:30:24
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:26:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:13:08
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:09:04
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:37:28
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 18:58:37
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 19:00:27
LẠI AN CHÍ HIỂN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:22:10

Điểm thi