Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN TRẦN ĐỨC . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN TRẦN ĐỨC

NGUYỄN TRẦN ĐỨC
...

Luyện toán

30 -Trung bình 9.49 - Tổng điểm 3323

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:00:57
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:44:41
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:59:48
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 15:40:57
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:07:30
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:55:25
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:12:09
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:47:51
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 16:22:59
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 15:49:52

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:16:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi