Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN TRẦN ĐỨC . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN TRẦN ĐỨC

NGUYỄN TRẦN ĐỨC
...

Luyện toán

38 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 4123

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 11:01:21
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 10:39:16
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 14:44:33
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 14:11:40
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 14:26:25
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 17:12:43
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 17:02:54
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Phép chia các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 19:34:08
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:00:57
NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:44:41

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

NGUYỄN TRẦN ĐỨC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:16:47

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi