Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đồng Tố Minh Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đồng Tố Minh Phương

Đồng Tố Minh Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-01-16 17:23:09
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quy tắc đếm
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 17:56:59
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 17:14:48
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:20:40
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:48:36
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 17:26:36
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Cấp số cộng
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 19:20:02
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Giới hạn của dãy số
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 17:41:40
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 18:41:05
Đồng Tố Minh Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 18:23:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-09 18:39:56
Đồng Tố Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-12 18:57:24
Đồng Tố Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:47:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:31:36
Đồng Tố Minh Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 18:47:00