Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐẶNG QUỐC SƠN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐẶNG QUỐC SƠN

ĐẶNG QUỐC SƠN
Welcome to my home!! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

43 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 4476

Lần cuối làm bài: 2020-01-17 21:16:55
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:20:48
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:15:23
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:15:50
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:51:55
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 21:29:22
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:24:22
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:04:14
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 17:43:13
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 17:37:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:13:22
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:18:49
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:39:52

Điểm thi

ĐẶNG QUỐC SƠN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-03 19:47:03