Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐẶNG QUỐC SƠN. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐẶNG QUỐC SƠN

ĐẶNG QUỐC SƠN
Welcome to my home!! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

61 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6100

ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:46:56
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:18:04
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:58:12
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:59:13
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:46:39
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:05:44
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:44:29
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:49:37
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:08:36
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:19:13
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:27:01
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:14:09
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 11:38:11
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 19:50:35
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 20:16:56
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 20:35:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:58:12
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 17:06:03
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 17:37:27
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 17:43:13
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 15:51:55
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:09:16
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 22:26:48
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b ( a ≠ 0 )
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:35:04
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:40:18
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 09:49:11
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:04:14
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 21:24:22
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:15:23
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 20:20:48
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 21:29:22
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 11:31:29
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 09:49:10
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 10:57:59
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cung chứa góc
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 09:23:15
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:15:50
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 22:05:02
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:05:45
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9 : Độ dài đường tròn, cung tròn
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:21:00
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 21:16:55
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 20:38:39
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 14:52:36
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 10:39:03
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 22:36:35
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:10:54
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:49:46
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:54:43
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 16:55:49
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 17:21:03
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 21:15:02
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 20:51:55
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lý Ta-let
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 09:13:01
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Phương trình tích
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 17:18:52
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 08:44:04
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:41:27
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:27:33
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:12:37
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:15:25
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:07:16
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 22:02:14
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mệnh đề
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 15:59:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:39:52
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:18:49
ĐẶNG QUỐC SƠN đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:13:22

Điểm thi

ĐẶNG QUỐC SƠN làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-03 19:47:03