Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HUY ĐĂNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HUY ĐĂNG

NGUYỄN HUY ĐĂNG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

46 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4600

NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:05:50
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 16:16:08
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 17:45:38
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 18:10:25
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:13:19
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:15:08
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:17:26
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 17:34:02
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 18:51:53
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 17:31:59
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 17:51:49
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:39:57
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:14:49
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:04:48
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 15:55:46
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-11-07 21:07:16
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:15:00
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 18:58:37
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:20:25
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 18:36:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 18:24:32
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:03:54
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:20:18
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 17:25:41
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:26:22
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 18:48:12
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:58:03
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 18:55:15
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:33:22
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 17:32:58
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:57:27
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 17:58:49
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:51:37
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:00:09
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:34:32
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 10:16:38
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:44:41
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 09:52:53
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 10:49:23
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 19:18:42
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 17:38:24
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 10:08:39
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 10:29:00
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 10:44:12
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 10:59:58
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 11:21:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:14:13
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 17:44:42
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 17:27:51
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 17:23:35
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:13:16
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:11:05
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:08:35
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-11-01 18:31:15
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 18:09:10