Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với NGUYỄN HUY ĐĂNG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

NGUYỄN HUY ĐĂNG

NGUYỄN HUY ĐĂNG
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

36 -Trung bình 9.61 - Tổng điểm 3942

NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:26:22
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-01-05 10:49:23
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 17:34:32
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 19:00:09
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 17:25:41
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 18:51:37
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 17:58:49
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:03:54
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:57:27
NGUYỄN HUY ĐĂNG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 16:16:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 18:14:13
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 17:44:42
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 17:27:51
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 17:23:35
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:13:16
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:11:05
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 21:08:35
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-11-01 18:31:15
NGUYỄN HUY ĐĂNG làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 18:09:10