Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm hoàng tú anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm hoàng tú anh

phạm hoàng tú anh

Luyện toán

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 09:30:57
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-10-09 19:02:16
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 08:22:08
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 09:01:50
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 12:05:28
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 12:05:18
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 07:37:32
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 11:43:28
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 08:19:56
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 10:08:51
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 12:08:21
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 11:45:38
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 14:26:39
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 15:34:21
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 15:16:09
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 07:58:31
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 11:39:14
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 14:03:16
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 14:46:51
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 08:14:22
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:02:06
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 08:12:28
phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 07:55:52

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

phạm hoàng tú anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 14:18:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

phạm hoàng tú anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-08 13:05:22
phạm hoàng tú anh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-25 10:00:12
phạm hoàng tú anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-22 10:28:11
phạm hoàng tú anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-19 08:36:03
phạm hoàng tú anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-19 08:30:09