Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Feliks Zemdegs. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Feliks Zemdegs

Feliks Zemdegs
- Học đc 49 công thức ròi

Luyện toán

28 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 3040

Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-04-26 20:10:41
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 21:00:35
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 09:41:40
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 20:48:08
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 07:51:57
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 09:38:59
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 20:41:50
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 09:27:19
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 09:49:59
Feliks Zemdegs đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-01 09:58:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi