Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chu vinh thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chu vinh thanh

Chu vinh thanh
Chào mừng bạn ghé thăm tới nhà của mình

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:15:50
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:19:53
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:31:59
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 15:14:31

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:26:22
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 18:27:36
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:11:56
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:31:31
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:31:10
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:16:06
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 07:02:21
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:45:48

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 22:01:20
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 22:10:11
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:01:57
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 13:48:17

Điểm thi

Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-19 09:41:35
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-19 09:39:21
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-15 20:57:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:25:40
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:22:51
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:20:27
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-22 22:54:42
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 08:03:49
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:34:33
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:30:08
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:24:23
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:17:00
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 14:06:31
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 14:02:18
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:51:35
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:44:20
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:40:01