Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chu vinh thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chu vinh thanh

Chu vinh thanh
Chào mừng bạn ghé thăm tới nhà của mình

Luyện toán

3 -Trung bình 4.60 - Tổng điểm 644

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:31:59
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:19:53
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:15:50

Luyện văn - Tiếng Việt

8 -Trung bình 6.82 - Tổng điểm 1023

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:45:48
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 07:02:21
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:31:10
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:16:06
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 19:31:31
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 18:27:36
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:11:56
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:26:22

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 22:01:20
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 22:10:11
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 13:48:17
Chu vinh thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:01:57

Điểm thi

Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-19 09:41:35
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-19 09:39:21
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-15 20:57:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:25:40
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:22:51
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-25 20:20:27
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-22 22:54:42
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 08:03:49
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:34:33
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:30:08
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:24:23
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 21:17:00
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 14:06:31
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 14:02:18
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:51:35
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:44:20
Chu vinh thanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-20 13:40:01