Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vinhkhang2010. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vinhkhang2010

Vinhkhang2010
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

89 -Trung bình 6.64 - Tổng điểm 12556

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 14:03:00
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:46:12
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:31:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:57:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:53:08
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:30:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:30:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:09:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:26:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:11:57

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 6.12 - Tổng điểm 2325

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:02:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:43:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:41:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:35:12
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:08:27
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:33:09
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:31:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:19:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:54:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:56:35

Luyện Tiếng Anh

44 -Trung bình 6.68 - Tổng điểm 6409

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTTING STARTED: The person I admire
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:26:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Weddings in Viet Nam
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:12:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Who needs our help?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:24:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: An apple a day
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:18:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:36:36
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:25:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:40:22
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:39:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:37:49
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:34:33

Điểm thi

Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:29:33
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:25:56
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-14 22:14:33
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:24:29
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:14:08
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:56:22
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:38:08
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-06 21:15:48
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 14:21:41
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:39:52
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:34:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:29:17
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-13 20:59:32
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:55:42
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:51:58
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:46:31
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:44:13
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 18:13:36
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 18:31:52
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 22:03:22