Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vinhkhang2010. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vinhkhang2010

Vinhkhang2010
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

117 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11700

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 16:34:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 17:02:03
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 20:28:44
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 16:28:43
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 09:07:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 16:41:11
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 17:59:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 18:18:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 08:50:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 17:47:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 17:52:00
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 20:47:03
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 17:59:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 18:13:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 18:52:46
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 10:33:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 16:41:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-11-11 19:29:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 20:07:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2015-12-17 21:10:11
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 19:58:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2015-10-02 19:33:01
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2015-09-30 20:18:09
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-12-29 20:38:12
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-16 21:06:23
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 20:50:08
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-09-30 20:32:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2015-12-12 18:10:50
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 22:41:12
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2015-09-30 20:25:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:52:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 18:03:06
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 17:49:36
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 22:26:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 15:46:30
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 15:57:49
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 19:05:09
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-09-30 20:39:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 21:05:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-18 20:36:51
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-06-30 16:57:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 22:59:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:38:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:32:01
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 21:01:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:35:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 20:18:08
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 21:55:45
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 20:48:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 11:33:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-06-25 10:05:24
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 18:28:59
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 18:42:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 21:06:40
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-10-06 21:29:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-30 18:42:24
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:47:53
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 20:20:10
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:24:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 16:27:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 17:52:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 23:04:46
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 14:03:00
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:09:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 09:59:26
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:42:27
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:54:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:26:05
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:33:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:29:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:43:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:09:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:44:23
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:11:57
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:53:06
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:42:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:30:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 10:30:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 09:42:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:53:08
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:57:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:40:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 21:02:08
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 20:04:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 20:26:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:30:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:32:33
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:38:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:32:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 20:31:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 21:18:45
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:29:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:34:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 20:59:57
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:48:33
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:43:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:02:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:29:36
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:31:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 08:20:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:50:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 11:44:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:49:45
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:45:27
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:34:23
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 10:05:18
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 09:35:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:54:22
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 10:19:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:44:15
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 09:54:36
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:54:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:44:11
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:16:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 09:37:23
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 21:17:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 16:24:54

Luyện văn - Tiếng Việt

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:29:05
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 12:32:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 09:37:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:48:43
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:21:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:25:50
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:23:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 12:30:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 21:44:15
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 21:18:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 15:13:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:36:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2018-05-03 20:59:20
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:54:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:08:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:19:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:09:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:09:21
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:33:09
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 09:14:53
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:12:37
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ăng
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:47:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:54:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 20:08:27
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:35:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:09:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:11:09
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:42:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:12:49
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:01:20
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:25:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:44:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cốt truyện
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:18:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:23:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 15:58:10
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:25:57
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:33:42
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:01:03
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:31:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:39:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:57:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:17:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:06:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 12:27:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:10:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:16:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở Vương quốc Tương Lai
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:02:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:56:50
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:05:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:59:49
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:00:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:17:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:05:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có chí thì nên
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:48:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ trứng
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 20:53:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:51:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 14:02:42
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:02:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:34:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 11:08:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:21:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 11:22:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 11:34:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:09:37
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe viết: Người mẹ của 51 đứa con
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:39:19
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:45:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:28:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ba điều ước
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:52:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:12:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 16:54:37
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 17:00:04
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:09:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 16:11:15
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:53:28
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:58:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trong quán ăn "Ba cá bống"
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 14:05:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:35:12
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:41:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 21:40:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 11:39:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:01:31
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:55:01
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:17:20
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:22:42
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:03:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 10:30:21
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 16:13:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 14:43:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:00:00
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:13:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:15:44
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:06:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:52:37
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:16:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:19:23
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 20:31:17
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 10:09:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:17:26
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:35:36
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:51:10
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:43:33
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:32:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 20:41:00
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:21:38
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:55:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 09:27:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay!
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:24:29
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con sẻ
Lần cuối làm bài: 2020-03-12 13:58:10
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:25:51
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 21:27:21
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:08:32
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 15:55:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:08:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 16:42:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:02:16

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5600

Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:51:22
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:53:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:39:52
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 13:23:37
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:43:14
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 19:56:02
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:40:24
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-10 11:59:41
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:07:39
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:36:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:01:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:35:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:10:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:12:57
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:05:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 20:50:59
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:11:01
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:00:30
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:06:14
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 21:51:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 21:10:11
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 09:59:03
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:02:21
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 10:56:54
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:02:45
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 10:09:30
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:34:35
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:27:26
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:05:40
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:19:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:46:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:34:48
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:28:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:36:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:37:01
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 21:48:55
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:24:40
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:12:56
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:32:13
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:30:51
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:36:34
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:36:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:37:45
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:36:40
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:30:19
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:34:33
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:37:49
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:51:25
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 20:39:31
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:40:22
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:25:58
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 12:36:18
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: An apple a day
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:18:47
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Who needs our help?
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:24:16
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: Weddings in Viet Nam
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 21:12:07
Vinhkhang2010 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:26:34

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-13 09:36:54
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-11 20:44:16
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-11 20:11:11
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-06 20:58:41
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-06 20:34:25
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-06 20:19:39
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:29:33
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:25:56
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-14 22:14:33
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:24:29
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:14:08
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:56:22
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-07 20:38:08
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-06 21:15:48
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 14:21:41
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:39:52
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:34:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:29:17
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-13 20:59:32
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:55:42
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:51:58
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:46:31
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 10:44:13
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 18:13:36
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 18:31:52
Vinhkhang2010 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-27 22:03:22