Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chu Công Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chu Công Đức

Chu Công Đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:42:05
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 18:23:07
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:34:50
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:51:07
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:35:56
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:18:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:16:19
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 09:33:17
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 16:23:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:14:59
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:18:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 08:03:26
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 16:04:51
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 08:36:10
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 18:40:37
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 18:37:44
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:53:59
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 08:11:31
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 18:56:52
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 16:09:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 08:51:35
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:21:40
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 09:15:49
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:19:21
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:02:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:04:37
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:59:00
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:36:23
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 16:24:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:16:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:52:28
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:39:16
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:57:24
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:01:38
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:24:52
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:30:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:54:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 09:53:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 16:13:10
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:30:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:23:03
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:32:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:59:42
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:57:01
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 09:44:22
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 09:48:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 10:42:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:10:13
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 15:30:16
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 15:35:49
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 15:40:15
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 11:00:27
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 15:42:19
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 15:47:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 08:51:39
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 15:46:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 15:53:49
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:13:24

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:36:21
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:04:04
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 18:50:11
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:05:07
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 19:09:55
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 15:04:17
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 15:50:15
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:07:05
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:16:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:54:45
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:26:10
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:53:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 18:54:45
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:19:23
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:34:33
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:57:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 16:54:48
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 16:55:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 18:59:19
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 19:07:01
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 16:14:02
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 16:05:35
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 16:08:51
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 18:58:27
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 10:06:57
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:35:04
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:25:21
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:27:55
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:30:38

Luyện Tiếng Anh

84 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8400

Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:26:33
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 20:28:54
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 09:12:29
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:47:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:46:37
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 16:01:28
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:03:21
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 19:01:21
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 19:04:10
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 18:42:03
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:15:27
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 09:14:50
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:33:26
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 18:52:45
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 08:01:22
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:47:35
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 19:15:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 19:07:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 19:08:18
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 19:17:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 08:51:46
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:52:11
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:31:33
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 08:44:00
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 09:28:12
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 10:07:45
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:58:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:11:22
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 16:38:35
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:05:12
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 15:00:15
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 15:08:44
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:06:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:15:22
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:12:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:52:57
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 15:58:34
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 16:05:20
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 19:13:04
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:46:16
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:51:52
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:53:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:33:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:40:59
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:53:40
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:59:40
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 19:03:49
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 19:09:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 19:17:19
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 16:25:57
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 18:51:23
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:58:44
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:59:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 19:02:59
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:40:56
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:34:42
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:35:48
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:56:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:58:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 08:08:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 16:16:34
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 19:14:11
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 21:13:22
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 19:04:31
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:51:16
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:45:50
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:48:04
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 09:54:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:15:58
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:20:44
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:51:35
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:32:40
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:36:04
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 18:39:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 15:48:13
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:39:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: word stress review
Lần cuối làm bài: 2020-06-12 16:04:49
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:48:50
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:51:46
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 09:22:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 09:26:42
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:35:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:38:29
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:41:03

Điểm thi

Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-06-21 15:52:32
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-15 16:42:43
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-06-11 16:05:14
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-27 15:24:38
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-23 16:06:45
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-23 15:44:34
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-06 17:02:27
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-06 16:53:18
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-28 18:53:18
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 21:06:47
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 20:57:21
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:15:09
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:12:30
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-22 21:03:34
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-22 20:56:34
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-06 21:01:51
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 18:43:28
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-01 18:38:05
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:58:53
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:52:57
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:46:17
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:43:08
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 19:39:27
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 20:55:49
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:25:04
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:22:16
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:19:43
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:16:56
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:14:59
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 18:24:13