Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chu Công Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chu Công Đức

Chu Công Đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

41 -Trung bình 6.49 - Tổng điểm 5519

Lần cuối làm bài: 2019-10-27 18:54:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:42:05
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:16:19
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 18:24:52
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:01:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 07:57:24
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 08:39:16
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 18:52:28
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 19:16:32
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 08:59:42

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 1700

Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 16:54:48
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 14:57:41
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 09:34:33
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 15:19:23
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 18:54:45
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:53:14
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:26:10
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 18:54:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 08:16:53
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:07:05

Luyện Tiếng Anh

81 -Trung bình 9.78 - Tổng điểm 8313

Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 19:07:43
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 19:01:21
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:41:03
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:38:29
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 09:35:09
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 09:26:42
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 09:22:38
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:51:46
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:48:50
Chu Công Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:51:35

Điểm thi

Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-15 20:55:49
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:25:04
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:22:16
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:19:43
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:16:56
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-10 16:14:59
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 18:24:13
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-09 18:20:30
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 18:17:34
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 21:05:31
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:59:07
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-08 20:55:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:12:31
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:02:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:52:22
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:33:59
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-31 18:25:08
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:21:54
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:15:23
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:11:40
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:04:49
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-30 21:00:26
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:51:36
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:49:08
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:45:26
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:42:19
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:37:12
Chu Công Đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-30 18:35:38
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-29 22:07:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 22:04:32