Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vimanhlinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vimanhlinh

vimanhlinh
toi se ko tu bo uoc mo cua toi

Luyện toán

2 -Trung bình 5.64 - Tổng điểm 395

vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:24:55
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:09:19

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 1162

vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:41:40
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:37:48
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:34:39
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:33:10
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:31:41
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:29:51
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:18:14
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:06:02
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:23:35
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:00:42

Điểm thi