Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với vimanhlinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

vimanhlinh
toi se ko tu bo uoc mo cua toi

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:09:19
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 17:24:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:10:08
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:00:42
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:23:35
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:06:02
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:18:14
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:29:51
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:31:41
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:33:10
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:34:39
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:37:48
vimanhlinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 17:41:40

Điểm thi