Sếp Việt Đẹp Trai

Giới thiệu về bản thân

quang trung cầm quân đánh nguyễn huệ , nguyễn huệ chết quang trung tử trần ! !. mở nắp quan tài 4 nghìn năm nhìn thấy bộ xương đang nhe răng cười . nổi hết da gà lấy súng thần công 1 phát vào mông bay lên thiên đình . nhìn thấy ngọc hoàng chích xì ke .nhìn thấy hằng nga đang không mặc đồ