Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Từ Minh Việt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Từ Minh Việt

Từ Minh Việt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Từ Minh Việt
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Từ Minh Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:59:10

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Từ Minh Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:41:02
Từ Minh Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:48:29
Từ Minh Việt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:55:02

Điểm thi

Từ Minh Việt làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-12 20:12:21
Từ Minh Việt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-16 10:31:41
Từ Minh Việt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-16 10:18:41