Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tuan Viet. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tuan Viet

Nguyen Tuan Viet
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Dưới đây là thành tích của mình .

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-11-06 17:29:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-10-20 20:50:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-15 21:07:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-15 11:00:29
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:46:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:37:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:25:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:22:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:19:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:16:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:14:53
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-04 15:12:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:58:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:55:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:48:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:43:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:37:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-27 20:33:26
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-02-13 15:12:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-06 15:22:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-25 15:04:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-22 07:47:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 15:59:22
Nguyen Tuan Viet làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2015-01-21 15:41:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-21 15:34:44
Nguyen Tuan Viet làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2015-01-21 15:30:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 15:06:14
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-06 14:31:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 16:53:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 16:50:53

Luyện toán

22 -Trung bình 9.87 - Tổng điểm 2270

Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 09:37:25
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 15:25:32
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-20 11:41:30
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 11:38:40
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 15:18:50
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-02-25 20:48:54
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 11:40:40
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-03-03 15:19:08
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-19 11:41:49
Nguyen Tuan Viet đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 13:28:31