Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Viet Bac. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Viet Bac

Nguyen Viet Bac
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-23 20:37:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-14 20:44:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-08 13:15:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-08 07:59:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-07 14:28:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-07 14:25:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-06-07 14:22:15
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-06 08:08:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-06 07:59:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-06-06 07:49:24

Luyện toán

100 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10000

Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 16:45:52
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:17:18
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 19:54:55
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 12:05:30
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 12:01:31
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 16:34:23
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:13:35
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 06:20:42
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 18:16:57
Nguyen Viet Bac đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 16:59:01