Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tỉnh

Nguyễn Công Tỉnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 8.33 - Tổng điểm 250

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:33:49
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 06:55:06

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 390

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:57:56
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:51:55
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:48:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:42:32
Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:40:18
Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:36:33