Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Bích Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 06:55:06
Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:33:49

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:48:57
Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:51:55
Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:57:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-27 09:49:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-27 09:42:42
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-27 09:08:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:42:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:40:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-28 16:36:33