Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Trần Bảo Hân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Trần Bảo Hân

Phạm Trần Bảo Hân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! chào 2a11 chao cac ban han day

Luyện toán

99 -Trung bình 7.88 - Tổng điểm 11429

Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:53:51
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:48:57
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:46:50
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:08:30
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 10:48:24
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:25:39
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:08:58
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:04:10
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:06:29
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:38:38

Luyện văn - Tiếng Việt

81 -Trung bình 9.14 - Tổng điểm 8779

Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 15:52:43
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 15:22:22
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 16:36:17
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 16:52:32
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 16:03:32
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 08:52:56
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 09:36:27
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ S
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:57:09
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 18:12:27

Luyện Tiếng Anh

147 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 17069

Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:30:40
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:54:18
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:55:35
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:38:35
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 17:06:34
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 15:26:50
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 13:30:53
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:59:54
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:53:44
Phạm Trần Bảo Hân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 11:52:15

Điểm thi

Phạm Trần Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-02 14:36:31
Phạm Trần Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-15 11:45:13
Phạm Trần Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-10 13:22:02
Phạm Trần Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-21 21:15:23
Phạm Trần Bảo Hân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-21 20:45:17