Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cách Mạng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cách Mạng

Cách Mạng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 77

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 59

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cách Mạng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:59:20
Cách Mạng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:01:54
Cách Mạng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-02 20:45:18
Cách Mạng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-02 20:39:48
Cách Mạng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-02 20:35:25