Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nu Hoang Bang Gia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nu Hoang Bang Gia

Nu Hoang Bang Gia
xin chào các bn ! mk xin giới thiệu mk tên Vân Hà . Đang học lớp 6 .cung bạch dương . các bạn vào nhà thì đừng quên kb và T I C K cho mk nha .nhớ đó và ai k kb bn hay T I C k cho mk thì ấn ctrl + shift + Q nha . Ak quên lun chuyện quan trong nhất là ai hok trường thcs xuân lâm mà hok lớp 9 , 8 , 6 nhớ kb nha!!!!!!!!!!!

Luyện toán

26 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 2751

Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 11:12:48
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 18:42:44
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:39:41
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 16:16:22
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 17:29:12
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 19:02:26
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 17:59:24
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 18:50:33
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:44:35
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:04:50

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 4.84 - Tổng điểm 629

Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:06:02
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 18:31:13
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:16:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 11:03:29
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-19 20:21:20
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-19 20:17:07
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-06 19:53:55
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:54:00
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:47:46
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:37:01
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 17:55:56
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:34:44
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-04 09:16:51
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:37:36
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-24 17:20:53
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:32:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:27:25
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:21:53
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-25 19:01:29
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-19 19:41:09
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 19:05:07
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 18:56:48
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 18:49:27
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 19:00:20
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 18:45:42
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:25:56
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:11:48
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:41:17
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:33:23
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:19:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:15:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:04:01
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 18:45:58