Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nu Hoang Bang Gia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nu Hoang Bang Gia

Nu Hoang Bang Gia
xin chào các bn ! mk xin giới thiệu mk tên Vân Hà . Đang học lớp 6 .cung bạch dương . các bạn vào nhà thì đừng quên kb và T I C K cho mk nha .nhớ đó và ai k kb bn hay T I C k cho mk thì ấn ctrl + shift + Q nha . Ak quên lun chuyện quan trong nhất là ai hok trường thcs xuân lâm mà hok lớp 9 , 8 , 6 nhớ kb nha!!!!!!!!!!!

Luyện toán

26 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2600

Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-02-04 11:12:48
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 20:56:04
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 07:52:09
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 19:44:32
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 08:13:24
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 18:30:54
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 11:50:35
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 08:09:18
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:04:50
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 18:27:22
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 07:38:03
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:44:35
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 17:29:12
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 16:16:22
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 18:50:33
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 17:59:24
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 17:39:41
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-05-23 21:43:43
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 19:02:26
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-29 07:32:26
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 17:43:22
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 09:35:10
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 17:22:59
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 17:23:06
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 18:42:44
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 18:01:28

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:16:49
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 18:31:13
Nu Hoang Bang Gia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:06:02

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-20 11:03:29
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-19 20:21:20
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-19 20:17:07
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-06 19:53:55
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:54:00
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:47:46
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-10 19:37:01
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 17:55:56
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:34:44
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-04 09:16:51
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:37:36
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-09-24 17:20:53
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:32:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:27:25
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-02 09:21:53
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-25 19:01:29
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-19 19:41:09
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 19:05:07
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 18:56:48
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 18:49:27
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 19:00:20
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 18:45:42
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:25:56
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 21:11:48
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:41:17
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:33:23
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:19:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:15:24
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 19:04:01
Nu Hoang Bang Gia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-16 18:45:58