Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long
Chỉ có người giang hồ mới biết bạn bè và tình yêu♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ như thế nào ?? Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!” Tôi là Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long link để kb với người khác : https://olm.vn/thanhvien/luclinhthangvh ( đây là thằng bạn mất dạy và khốn nạn nhưng rất thân) https://olm.vn/thanhvien/hs_18322 ( con bạn thân tri kỉ ân nhân về toán học ) https://olm.vn/thanhvien/ngoctu_anime( đây là thằng bạn chó chết mất dạy chuyên gia lan truyền bị hành nhưng rất thân https://olm.vn/thanhvien/dungsachmem ( đây là anh mình mất dạy như cái gì ) à quên mình là con trai nhiều người ko biết 도로 끝에는 따뜻한 푸른 하늘이 있습니다 슬픔이 불안을 해소 할 때마다 내 곁에 닦인 기복 눈물 믿음은 항상 가득합니다 밤새 노래는 내 친구를위한 노래입니다. 항상 조용한 미소를 지켜봐 태양이나 비가없이 내 곁을 떠나지 않았다 시간이 흐려 지더라도 잃어버린 기억 내 친구는 여전히 그의 마음을 바꾸지 않았습니다. 안녕하세요 다음날 다시 만나기 위해 숨 막혀 떠나기를 주저하는 서로 사랑하기 많은 가시에도 불구하고 평화를 위해 어깨를 펄럭입니다. 강하고 모든 것이 극복 될 것입니다. 비록 우산을 통해 수천 개의 원격에도 불구하고 두 방향이 있지만 눈은 수평선의 끝을 향해 본다 항상 조용히 지켜 보는 감사합니다 꽉 쥐고 고개를 끄덕였다. 어제처럼 Như ngày hôm qua

Luyện toán

0 -Trung bình 2.62 - Tổng điểm 131

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 736

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 14:23:44
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:08:00
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:26:31
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:25:24
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:40:10
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:39:59

Điểm thi