Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long
Chỉ có người giang hồ mới biết bạn bè và tình yêu♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ như thế nào ?? Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên.Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!” Tôi là Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long link để kb với người khác : https://olm.vn/thanhvien/luclinhthangvh ( đây là thằng bạn mất dạy và khốn nạn nhưng rất thân) https://olm.vn/thanhvien/hs_18322 ( con bạn thân tri kỉ ân nhân về toán học ) https://olm.vn/thanhvien/ngoctu_anime( đây là thằng bạn chó chết mất dạy chuyên gia lan truyền bị hành nhưng rất thân https://olm.vn/thanhvien/dungsachmem ( đây là anh mình mất dạy như cái gì ) à quên mình là con trai nhiều người ko biết

Luyện toán

0 -Trung bình 2.62 - Tổng điểm 131

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 736

Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 14:23:44
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:08:00
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:26:31
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:25:24
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:40:10
Hiệp sĩ bống tối Triệu Tử Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 14:39:59

Điểm thi