Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với damthivananh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

damthivananh

damthivananh
hello

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:08:21
damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:42:50
damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:40:56
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:30:51

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi