Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với damthivananh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

damthivananh

damthivananh
hello

Luyện toán

0 -Trung bình 4.70 - Tổng điểm 141

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.19 - Tổng điểm 647

Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:30:51
damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:40:56
damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:42:50
damthivananh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 17:08:21

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi