Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm thị vân anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm thị vân anh

phạm thị vân anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 21:33:46

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 22:57:41
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:57:48
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 22:48:26

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 15:07:51
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 15:12:03
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:12:55
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 06:41:37
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 18:57:41
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 09:38:11
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:25:21
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 19:29:22
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 09:09:28
phạm thị vân anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 21:42:19

Điểm thi