Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Vân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Vân

Hoàng Thị Vân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

14 -Trung bình 8.22 - Tổng điểm 2303

Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-12-09 12:51:29
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 13:13:06
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-08-19 19:30:02
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 12:29:30
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 12:53:03
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 12:51:38
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 12:36:39
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-12-13 11:18:33
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 12:47:11
Hoàng Thị Vân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 11:34:14