Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Thị Minh Hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Thị Minh Hằng

Bùi Thị Minh Hằng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 4.93 - Tổng điểm 1577

Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:25:42
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:38:02
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:16:22
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 22:07:36
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:56:26
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:32:14
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 21:33:10
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:08:37
Bùi Thị Minh Hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:39:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Thị Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 16:54:43
Bùi Thị Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-24 21:30:12
Bùi Thị Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 16:34:47
Bùi Thị Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-11 16:28:59
Bùi Thị Minh Hằng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-15 21:51:40