Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phung viet hoang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phung viet hoang

phung viet hoang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! I love doraemon

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-23 22:08:09
phung viet hoang làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-22 20:44:10
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-22 20:37:26
phung viet hoang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-22 20:34:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-22 20:33:08
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-06 18:10:03

Luyện toán

6 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 775

phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-07 11:50:54
phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-22 19:55:56
phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-28 22:48:36
phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 17:16:24
phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-12-02 20:48:39
phung viet hoang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-12-15 17:44:43