trần phương uyên

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của trần phương uyên

Ta có : A : 2016 = b dư b
=> A = 2016.b + b
=> A = b.﴾2016 + 1﴿
=> A = b . 2017
A lớn nhất có 5 chữ số nên b cũng phải lớn nhất với b.
2017 < 100000
Mà A < 100000 <=> b < 100000 : 2017 \(\approx\)49
do đó b lớn nhất là 49 => b. 2017=98833 
Số cần tìm là 98833

Tuổi Bình là:
96-(28 x 3)=12(tuổi)
Tuổi Lan là:
12:2=6(tuổi)
Tuổi mẹ là:
6 x 6=36(tuổi)
Tuổi bố là:
(28 x 3)-(36+6)=42(tuổi)
Đáp số:Bố:42 tuổi
Mẹ:36 tuổi
Bình:12 tuổi
Lan:6 tuổi

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

160 : 2 = 80 ( m )

Theo đề ra, ta có sơ đồ :

Chiều dài : /-------/-------/--------/--------/

Chiều rộng : /--------/

Chiều rộng hình chữ nhật là :

80 : ( 4 + 1 ) = 16 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là :

16 x 4 = 64 ( m )

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 64 = 1024 ( m2 )

Đáp số : 1024 m2 

Chia 5 dư 3 có tận cùng là 3 hoặc 8 

Số lớn nhất thỏa mãn : 998

Số bé nhất thỏa mãn : 103

Số số có 3 chữ số chia 5 dư 3 :

    ( 998 - 103 ) : 5 + 1 = 180 ( số )

Tổng các số đó :

    ( 998 + 103 ) x 180 : 2 = 99090 

đ/s : 99090

B=1/4+1/28+1/70+...+1/10300

=> 3B=3/4+3/28+...+3/10300

=>3B=1-1/4+1/4-1/7+...+1/100-1/103

=>3B=1-1/103

=>3B=102/103

=>B=34/10

Chúc bạn học tốt nha!

1353+2436x43=3789x43

                     =106101