Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ⚠Daάth⚠. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

⚠Daάth⚠

⚠Daάth⚠
Qúa sai lầm khi ngoan hiền trc mặt mấy người

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

⚠Daάth⚠ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 13:35:27
⚠Daάth⚠ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 15:56:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:14:36
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:11:37
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:09:35
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:06:15
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:02:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:57:10
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:54:33
⚠Daάth⚠ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:52:48