Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với uyen phuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

uyen phuong

uyen phuong
avt đôi với : olm.vn/thanhvien/nobitakun22 ( Tuy a chỉ nghĩ mk là bn , nx đối với e , nó là cả 1 gánh nặng phía sau đấy )

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

uyen phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 15:56:50
uyen phuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 13:35:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.20 - Tổng điểm 126

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:14:36
uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:11:37
uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:09:35
uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:06:15
uyen phuong làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 15:02:32
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:57:10
uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:54:33
uyen phuong làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-03 14:52:48