Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Phương Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Phương Uyên

Nguyễn Thị Phương Uyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Điểm hỏi đáp: -17SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: -17SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 15:44:00
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:39:54
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 00:43:21
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:07:48
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 16:23:51
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 16:50:45
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 13:34:04
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 14:11:01
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 14:42:11
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 14:33:00
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 15:53:48
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 14:42:19
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 07:31:49
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:08:27
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:30:31
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:18:25
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:31:15
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:55:33
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:08:54
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 14:30:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhắc lại khái niệm về hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 15:59:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 16:22:00
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 16:40:02
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 15:55:13
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 16:19:08
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 15:53:38
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 09:25:14
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 15:33:19
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 16:08:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 15:38:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 14:51:24
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-09-15 14:03:15
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:02:28
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:14:55
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 14:13:15
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 19:35:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:59:43
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 20:07:00
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:08:14
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:32:02
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Bất phương trình một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 07:42:44
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:17:59

Luyện văn - Tiếng Việt

106 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10600

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 15:29:23
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 13:51:58
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 14:09:02
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 14:21:04
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 17:34:51
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 17:37:12
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 17:43:24
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 17:48:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:54:01
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:49:40
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 14:28:53
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 13:53:29
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 13:48:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 13:59:22
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 16:05:38
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:01:32
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn mực sử dụng từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 14:20:09
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập sử dụng từ
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 09:22:42
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 21:19:22
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:03:17
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về con người và xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 13:36:49
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 14:16:11
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:00:19
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:30:05
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 13:51:48
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 14:07:22
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 14:29:57
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 16:05:07
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 13:54:43
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 14:40:30
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 14:53:00
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 15:12:44
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 15:30:50
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 14:59:03
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:39:03
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:09:53
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 15:16:09
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 09:53:46
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 09:22:27
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận giải thích
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 15:27:02
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 09:05:06
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 23:41:57
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 21:37:33
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 23:24:21
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 23:44:11
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:24:39
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 23:06:16
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 02:43:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 09:39:44
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:25:48
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:08
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 23:23:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:01:32
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:40
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 10:46:05
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 11:30:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 08:31:14
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:26:09
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 14:13:49
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 14:46:12
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 14:52:57
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:45:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:01:22
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi bộ ngao du
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:50:52
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 16:16:57
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 16:12:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 14:41:54
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 08:03:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lựa chọn trật tự từ trong câu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 08:14:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 08:22:57
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:48:41
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản tường trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 08:56:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản thông báo
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:26:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:32:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 09:39:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 17:06:10
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 08:57:24
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 08:48:04
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:04:46
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 07:29:45
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 08:38:22
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 08:23:11
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 08:37:25
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 09:26:35
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 07:49:20
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 08:01:05
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 19:03:51
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:02:35
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:11:49
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 14:17:39
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 07:15:43
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 16:42:04
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 19:52:47
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 16:49:54
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 19:14:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 16:10:03
Lần cuối làm bài: 2020-09-17 17:08:33
Lần cuối làm bài: 2020-09-20 10:20:37
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 06:30:50
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 07:43:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự phát triển của từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 08:56:46
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 09:18:40
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xưng hô trong hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 09:35:51
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 15:30:19
Lần cuối làm bài: 2020-09-23 17:45:55
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-09-25 15:58:30

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 14:03:48
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:40:34
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:47:24
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:53:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:57:39
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future continuous (review)/ V + to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 22:00:26
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 22:02:13
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 22:07:12
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:09:45
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:14:34
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:20:52
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:22:29
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:29:53

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 10:12:59