Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Phương Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Phương Uyên

Nguyễn Thị Phương Uyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

24 -Trung bình 8.89 - Tổng điểm 2400

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 08:14:55
Lần cuối làm bài: 2019-12-24 08:08:54
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 00:43:21
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:39:54
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:55:33
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:31:15
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:18:25
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:08:27
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:30:31
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 16:23:51

Luyện văn - Tiếng Việt

60 -Trung bình 9.79 - Tổng điểm 6070

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 07:31:38
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-11 07:59:29
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 09:26:09
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 08:31:14
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 11:30:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu ghép (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 10:46:05
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:40
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:01:32
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 23:23:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:08

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 136

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 14:03:48

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 10:12:59