Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Phương Uyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Phương Uyên

Nguyễn Thị Phương Uyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Thị Phương Uyên
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

22 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 2200

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 00:43:21
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:39:54
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 16:55:33
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 16:31:15
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:18:25
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:08:27
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 16:30:31
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 16:23:51
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 16:50:45
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 10:07:48

Luyện văn - Tiếng Việt

54 -Trung bình 9.77 - Tổng điểm 5470

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:40
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:01:32
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 23:23:01
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-17 22:17:08
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:25:48
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 09:39:44
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 02:43:47
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 23:06:16
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 22:24:39
Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 23:44:11

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Thị Phương Uyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 14:03:48

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-17 10:12:59