Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cung xử nữ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cung xử nữ

Cung xử nữ
Xin chào các bạn! Mình học lớp 8a1 trường THCS Nam Hà. Mình thích học 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và Sử. Vậy là kết thúc 1 năm học rồi. Mình mong các bạn trên online math của mình sẽ luôn luôn chat với mình vào dịp nghỉ hè này nhé! Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình.

Luyện toán

27 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2966

Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 20:12:30
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 21:00:30
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 09:47:20
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 19:17:20
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 08:26:02
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 08:57:41
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2016-06-18 15:02:04
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-12 08:49:58
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 14:55:23
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-05-26 08:47:30

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi