Cung xử nữ - Trang của Cung xử nữ - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cung xử nữ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cung xử nữ

Cung xử nữ
Xin chào các bạn! Mình học lớp 8a1 trường THCS Nam Hà. Mình thích học 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và Sử. Vậy là kết thúc 1 năm học rồi. Mình mong các bạn trên online math của mình sẽ luôn luôn chat với mình vào dịp nghỉ hè này nhé! Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình.

Điểm thi

Luyện toán

27 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2966

Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-27 13:32:31
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 14:11:30
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-03-25 18:53:11
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:44:00
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 14:11:11
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-03-16 12:00:07
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-04-09 13:30:59
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-04-05 19:30:11
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 12:13:06
Cung xử nữ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-14 14:43:54