Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Đức Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Đức Anh
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:12:24
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:22:40
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:22:10
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:10:59
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:43:11
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 18:01:37
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 18:06:12
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:18:45
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 12:35:14
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 19:07:02
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 13:13:32
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:07:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:49:18
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 14:06:07
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 13:54:50
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 14:13:29

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:41:32
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 13:33:29
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 18:50:43
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn.
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 18:13:25
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:18:54
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 19:07:18
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:53:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 20:39:17
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 12:16:01
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 19:43:04
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:26:29
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:12:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 20:23:20
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 18:42:23
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 13:33:02
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 14:34:10
Nguyễn Đức Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 14:52:14
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 14:27:06

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi