Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hải Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hải Nam

Nguyễn Hải Nam
nếu một ai đó làm bạn tổn thương thì đừng khóc hay đau khổ vì bạn mất đến 21 cơ trên cơ thể để khóc và chỉ mất 6 cơ để tát cho nó một phát(-.-)

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 7.15 - Tổng điểm 143