Tên hề muốn chết

Giới thiệu về bản thân

Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.