Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄)

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄)
Ngước lên cao để thấy mình còn thấp nhìn xuống dưới để thấy mình chưa cao IQ có hạn cần được load hỏi đi 2k6 cân tuốt cấm vào https://hoc24.vn/vip/kudo0147

Luyện toán

9 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 1300

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:44:47
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:11:38
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 15:09:03
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 18:42:49
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 13:41:00
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 16:19:24
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-08 16:04:35
Lần cuối làm bài: 2016-10-11 13:15:07
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 14:55:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:35:49
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:29:07

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 15:18:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-17 07:51:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 14:14:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:29:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:26:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:20:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:04:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-19 12:57:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 11:51:13