Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄)

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄)
Ngước lên cao để thấy mình còn thấp nhìn xuống dưới để thấy mình chưa cao IQ có hạn cần được load hỏi đi 2k6 cân tuốt cấm vào https://hoc24.vn/vip/kudo0147

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-08 16:04:35
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 14:55:33
Lần cuối làm bài: 2016-10-11 13:15:07
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 15:09:03
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 16:19:24
Lần cuối làm bài: 2016-09-19 13:41:00
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 18:42:49
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 15:11:38
Phạm Hữu Nam chuyên Đại số ♏ (Hội Con 🐄) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:44:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:29:07
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:35:49

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 15:18:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-17 07:51:31
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 14:14:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:29:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:26:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:20:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-20 11:04:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-19 12:57:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-19 11:51:13