Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kaito Kid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kaito Kid

Kaito Kid
WELCOME

Điểm thi

Kaito Kid làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-09 21:32:30

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm