Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chẩu Văn Chàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chẩu Văn Chàng

Chẩu Văn Chàng
*Ten to la Chau Van Chang nha to o tit cuoi lang Xuan Phuong. Me to la Can Thi Buong so thich la hat cai luong voi nuoi ga. Bo to la Chau Van Tra so thich la uong rieu xong dot nha cho no vui. Thoi thi cuoc doi luc tien luc lui xin ban phat rung dui vo tay. *Hom nay anh den nha em Cha em ngu vong me em ngu giuong Thay em nam dat anh thuong Anh bao duoi ngay dua o tren giuong xuong mau.Neu thay hay thi ket ngay voi minh nhe.

Luyện toán

1 -Trung bình 7.60 - Tổng điểm 152

Chẩu Văn Chàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 19:57:34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi