Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Tung Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Tung Duong

Nguyen Tung Duong
to noi that voi cac cau chu, trong to the nay thoi nhung nha to hoi bi dau day. trong lang co ai nhu nha to dau, co nhung thu tri gia 15000 dong, day de to ke vai tai san cho cac cau nghe nha: sat tuong ke mot cai giuong. gan cua so la cai guong da mo, noc tu dat may tap tho tren hon nua la ban tho to tien, tivi mua cho Long Bien con cai xe dap cu mua cua co Hien ban rau.

Luyện toán

3 -Trung bình 6.43 - Tổng điểm 450

Nguyen Tung Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-07 19:57:36
Nguyen Tung Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-03-01 09:59:11
Nguyen Tung Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 20:06:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi