Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tùng Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tùng Chi

Nguyễn Tùng Chi
Let's make friend!

Luyện toán

17 -Trung bình 7.92 - Tổng điểm 2376

Lần cuối làm bài: 2018-10-21 11:16:01
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 17:13:46
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 21:26:38
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 10:59:21
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 17:29:07
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 21:09:38
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-04-01 09:59:34
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-20 16:10:25
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 20:53:38
Nguyễn Tùng Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-03-01 20:15:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.30 - Tổng điểm 83

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-05 19:44:52
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-04 21:24:04
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-01-04 19:41:45
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-25 20:49:12
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-25 20:34:43
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-20 21:36:32
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-03 11:35:51
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-03 11:32:36
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-17 21:09:34
Nguyễn Tùng Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 16:13:32