Nguyễn Công Tùng

Giới thiệu về bản thân

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє, ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. ─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, ─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ. ──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, ────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ. ──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ, ────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє. ─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂, ───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.™ทջųƴễท ☪ôทջ Շùทջ™
0
0
0
0
0
0
0

A B C D

There are 6 segments: AB, BC, CD, AC, BD, AD.

đáp số là 4 nhé chúc bạn học tốt

đáp số là 4 nhé chúc bạn học tốt

đáp số là 4 nhé chúc bạn học tốt

a:3/5=a*5/3=a*5:3=a:3*5

a:13/7=a*7/13=a*7:13=a:13*7

Vậy a là số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3 và 13 mà số đó là 39 nên a=39

a chia 3/5 thuộc N=)3a chia hết cho 5=)30a chia hết cho 50

a chia 10/7 thuộc N=)10a chia hết cho 7=)30a chia hết cho 21

=)30a chia hết cho BCNN(50,21)

=)30a chia hết cho 1050

=)a chia hết cho 350

mà a nhỏ nhất =)a=350

theo tớ là cậu chép sai đề rồi cậu chép lại đi

theo tớ là cậu chép sai đề rồi cậu chép lại đi