Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tùng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tùng

Nguyễn Công Tùng
Đứa em nào muốn kết bạn với anh thì 1 tuần cho anh 15 lik* và nói năng tử tế may ra anh con xem xét hiểu chưa hả các anh em.Cấm ai nói tục chửi bậy nếu không thì không bạn bè gì hết.|.....(N).....! !.....(H).....! !.....(Ớ).....! !.....(Đ).....! !.....(Ó).....|

Điểm thi

Nguyễn Công Tùng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-03 12:18:13
Nguyễn Công Tùng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-19 12:43:34

Luyện toán

15 -Trung bình 7.86 - Tổng điểm 1730

Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 12:14:51
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 20:19:37
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 18:44:36
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 18:33:51
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 09:06:11
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 17:54:17
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 07:55:08
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 11:36:42
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-20 12:19:55
Nguyễn Công Tùng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 11:59:22