Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tư Đồ Thuần. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tư Đồ Thuần

Tư Đồ Thuần
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Tư Đồ Thuần
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 120

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 22:24:56
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.8 điểm
Điểm cao nhất: 7.8, Nộp bài lúc 2019-11-10 22:17:14
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 22:08:00
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 22:02:52
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-10-31 22:20:42
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:08:17
Tư Đồ Thuần làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:05:44