Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ_[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ_[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__

ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ_[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__
__[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__ NGỪNG HOẠT ĐỘNG
  • Tên: ღᏠᎮღ🆃🆄ấ🅽ঔ 🅽🅰🅼ঌ_[ᴅʀᴇᴀм тᴇᴀм]__
  • Đang học tại: Trường THCS Phù Lưu Tế
  • Địa chỉ: Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 485SP, -1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 6.23 - Tổng điểm 187

Lần cuối làm bài: 2020-01-14 18:41:13

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.67 - Tổng điểm 340

Lần cuối làm bài: 2019-06-01 11:08:10
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 11:06:06
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 17:48:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-09-26 20:59:13
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-09-26 20:49:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-01 11:14:29